ขนมจีบ

5 มิ.ย. 2561, 00:18 น.

Line

20180605001840.jpeg

ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458 ในนามคณะฟุตบอลสำหรับชาติสยาม และเล่นการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรก (พบกับทีมฝ่ายยุโรป) ที่สนามราชกรีฑาสโมสร ในวันที่ 20 ธันวาคม ในปีนั้น จนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามฯ โดยลงเล่นในการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งแรกใน พ.ศ. 2473 พบกับทีมชาติอินโดจีน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เล่นเวียดนามใต้ และ ฝรั่งเศส เพื่อต้อนรับการเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชื่อของทีมชาติและชื่อของสมาคมได้ถูกเปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2482 เมื่อสยามกลายเป็นประเทศไทยตำแหน่งแนวหน้า หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร, นายชอบ หังสสูต, นายโชติ ยูปานนท์, นายศรีนวล มโนหรทัต, นายจรูญ รัตโนดม ตำแหน่งแนวหนุน นายตาด เสตะกสิกร, นายกิมฮวด วณิชยจินดา ตำแหน่งแนวหลัง นายแถม ประภาสะวัต, นายต๋อ ศุกระศร, นายภูหิน สถาวรวณิช และตำแหน่งคนรักษาประตู นายอิน สถิตยวณิช

ที่มา : yimnid.com