ขนมจีบ
คอมเม้นเดือดกันทั้งโซเชียล เมื่อเห็นคลิป "รถพ่วง 18 ล้อ" วิ่งขวายาว ขวางเลนรถพยาบาลที่กำลังรีบนำสาวตกเลือดไปส่งโรงพยาบาล (มีคลิป) คอมเม้นเดือดกันทั้งโซเชียล เมื่อเห็นคลิป "รถพ่วง 18 ล้อ" วิ่งขวายาว ขวางเลนรถพยาบาลที่กำลังรีบนำสาวตกเลือดไปส่งโรงพยาบาล